Bóng đá quốc tế ngày 23/9: Neymar vượt mặt đàn anh
Bóng đá quốc tế ngày 23/9: Neymar vượt mặt đàn anh

Bóng đá quốc tế ngày 23/9: Neymar vượt mặt đàn anh, Sao trẻ Real Madrid dương tính Covid-19... và một số tin thể thao khác sẽ được cập nhật dưới đây. 

Bóng đá quốc tế ngày 23/9: Neymar vượt mặt đàn anh
Bóng đá quốc tế ngày 23/9: Neymar vượt mặt đàn anh

Bóng đá quốc tế ngày 23/9: Neymar vượt mặt đàn anh, Sao trẻ Real Madrid dương tính Covid-19... và một số tin thể thao khác sẽ được cập nhật dưới đây.