Khuynh đảo trời âu nhưng khi trở về quê hương cống hiến số phận của 9 tài năng Việt Kiều lại hẩm hiu thế này đây

Từng rất được kì vọng sẽ giúp tăng cường sức mạnh của ĐTVN nhưng tất cả họ đều không đạt được như kì vọng.

544 Lượt xem